• top1
  • top1a
Zostaw swój kontakt
Nie znalazłeś lub nie masz czasu szukać informacji?
Cenimy Twój czas.
Zostaw swój kontakt. Oddzwonimy.
Zostaw swój kontakt
OPŁATA ROCZNA – REJESTR BDO
Informujemy, że przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek polski: opakowania, w tym opakowania wielomateriałowe oraz po środkach niebezpiecznych; produkty (oleje, preparaty smarowe, opony); baterie i akumulatory; sprzęt elektryczny i elektroniczny zobowiązani są do uiszczenia opłaty rocznej z tytułu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Opłaty należy dokonać w terminie do 28 lutego 2019 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy (tytułem: „Opłata roczna, nr BDO/NIP ...”) (numery kont – opłata roczna.pdf ) Wysokość stawki opłaty rejestrowej oraz rocznej reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 184). ( link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000184/O/D20180184.pdf )

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny

Współpraca z zakładami przetwarzania zseie

Zgłoszenie odbioru zseie

mapa oddziałów TOM
Kontakt
TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij